Thủ tục chuyển nhượng một phần thửa đất
     Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên về việc một bên chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này qua người khác. Hiện nay, do nhu cầu của các bên nên các bên chỉ thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần của thửa đất. Tuy…
Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không?, Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không?
     Tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên nhằm chuyển giao quyền sử dụng đất cho người khác mà không cần đền bù. Theo quy định của pháp luật hiện nay, hầu hết khi thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất thì điều kiện cần có…
Quy định về chứng cứ trong tranh chấp đất đai, Quy định về chứng cứ trong tranh chấp đất đai
     Tranh chấp đất đai là một trong những loại tranh chấp diễn ra rất phổ biến hiện nay. Vì vậy, việc giải quyết những tranh chấp này là vô cùng cấp bách, việc giải quyết các tranh chấp đất này góp phần quan trọng trong quản lý Nhà nước về đất đai…
Luật VINCO
Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (…
Luật VINCO
Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã ban hành Bộ Luật Dân sự 2015, theo đó, bộ luật Dân sự 2015 gồm có các nội dung sau: