Xem và tra cứu mã ngành, nghề kinh doanh ở đâu?

CÔNG TY LUẬT TNHH VINCO
 Luật VINCO

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 Về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Quý khách có thể vào thông tin Văn bản pháp luật để xem thông tin nội dung.

Đặt câu hỏi cho luật sư

Hãy đặt câu hỏi tại đây để nhận sự tư vấn từ Luật sư của VINCO