GIẢI THỂ
ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN Điều kiện để giải thể công ty cổ phần hiện nay như thế nào? Để giải thể công ty cổ phần cần phải chuẩn bị các loại hồ sơ, giấy tờ gì? Trình tự thủ tục giải thể công ty cổ phần theo quy định mới nhất năm 2022 sẽ…
TẠM NGỪNG KINH DOANH
THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH Hiện nay, khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hay vì nhiều lý do khác, thay vì giải thể thì doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện…
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH
THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP